Tổng hợp tin game: đăng ký sớm Lineage 2: Revolution