Tuyển Dụng

Công ty Game tại HCM tuyển nhân sự

Xin chào mọi người, hiện công ty em làm Game tại HCM, đang tìm kiếm đồng đội ở các vị trí: – Senior Frontend – Senior Backend – Senior Fullstack (PHP/Java/NodeJS/ReactJS) –…