Tổng hợp tin game: Crytek tiếp tục đóng cửa chi nhánh