Game Online

MOBA King of Wushu cập bến PlayStation 4

Tựa game MOBA King of Wushu của Snail Games sử dụng công nghệ đồ họa CryEngine 3 sắp sửa đặt chân lên hệ máy next-gent mạnh mẽ PS4. [fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=gHGxFUlUZJY”] Kết hợp…