PC - Console

Cs_italy: Ngày ấy và bây giờ

Nếu được hỏi đâu là map Counter-Strike được yêu thích nhất trong toàn bộ lịch sử phát triển của dòng game này tại Việt Nam. Tôi có thể khẳng định tới 90%…