PC - Console

Anduin Lothar: Mãnh sư của Azeroth

“Hiện tại, mọi thứ có vẻ ảm đạm, nhưng rồi sau chiến tranh sẽ là sự thanh bình, cũng như hòa bình sẽ đến sau chiến tranh mà thôi.” Hiệp sĩ Anduin…