Cộng Đồng

Tencent và Nintendo nhắm vào Mỹ

Trong số nhiều quốc gia, khu vực, Mỹ là thị trường được Tencent và Nintendo hướng đến trong tương lai gần. Theo tờ Wall Street Journal ngày 11/11, Tencent, công ty trò…