eSports

Speed Gaming gia nhập Cloud 9 HyperX

Tổ chức Cloud 9 HyperX vừa cho đăng tải một bài viết trên website của mình xác nhận về việc mua lại team Dota 2 Speed Gaming, ngay sau khi đội này…