eSports

Pirlo SSWC - Gừng càng già càng cay

Một Pirlo SSWC tưởng chừng đã hết thời nhưng những phẩm chất tốt nhất của anh vẫn còn được giữ nguyên. Pirlo SSWC là một phiên bản đã không còn sức mạnh…