Cộng Đồng

Sinh nhật Game4V tròn 8 tuổi

Ngày 01/09/2006, Game4V thầm lặng ra mắt trên Internet. Sau ngày đầu tiên, chúng tôi vui mừng thấy có gần 3000 gamer truy cập. Một tuần sau, số thành viên hằng ngày đã tăng gấp…