PC - Console

Đầu năm mua gì, PC hay Console?

Đã hết Tết, tiền mừng tuổi của các gamer sẽ để làm gì? Mua PC hay Console? Đã chính thức hết kì nghỉ Tết, các gamer ai cũng đã có một cái…