PC - Console

Deep Down đang chính thức hoàn thiện

Deep Down vẫn đang được hoàn thiện đúng qui trình để ra mắt người hâm mộ. [fresh_youtube url=”http://www.youtube.com/watch?v=PHEvyNiO0Tw”] Theo các tin tức game trên thế giới, nhà sản xuất Yoshinori Ono đã…