Game Online

Công hội toàn sao Việt đầu tiên sắp sửa được thành lập

Hàng loạt sao Việt đã tề tựu đông đủ để góp mặt ở  sự kiện lớn chưa từng có trong một game online. [fresh_link home=”loe.vigo.vn” face=”https://www.facebook.com/gamechienbinhdinhmenh” forum=”http://forum.vigo.vn/#game-chien-binh-dinh-menh.176″ down=”loe.vigo.vn/download” gift=”” android=”” ios=””] Không…
Game Online

Chiến Binh Định Mệnh bất ngờ cập nhật phiên bản mới

Sau chỉ nửa tháng ra mắt, MMORPG non-target Chiến Binh Định Mệnh sẽ tung ra phiên bản mới mang tên Apocalypse. [fresh_link home=”http://loe.vigo.vn/” face=”https://www.facebook.com/gamechienbinhdinhmenh” forum=”http://forum.vigo.vn/#game-chien-binh-dinh-menh.176″ down=”http://loe.vigo.vn/download?utm_source=Trang%20chu_Tai%20game&utm_medium=CPC&utm_campaign=Chien%20Binh%20Dinh%20Menh” gift=”” android=”” ios=””] Để phục vụ…
Game Online

Game thủ nói gì về Chiến Binh Định Mệnh sau một tuần Closed Beta?

Một tuần Closed Beta của Chiến Binh Định Mệnh có gì sôi động? [fresh_link home=”http://loe.vigo.vn/” face=”https://www.facebook.com/gamechienbinhdinhmenh” forum=”” down=”http://loe.vigo.vn/download?utm_source=Trang%20chu_Tai%20game&utm_medium=CPC&utm_campaign=Chien%20Binh%20Dinh%20Menh” gift=”” android=”” ios=””] Chính thức Closed Beta không reset hôm 15/06, MMORPG 3D non-target…