Game Online

Những chiêu thức quảng cáo game ấn tượng nhất của các NPH Việt

Đối với hầu hết những sản phẩm game online, công đoạn quảng bá sản phẩm gần như quyết định sự sống còn mà NPH có thể nhận được đối với tựa game của mình. Chính vì vậy, không quá khó hiểu khi bất kỳ nhà làm game nào cũng sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn chỉ để phục vụ cho công đoạn quảng bá sản…