Cộng Đồng

CAPCOM thắng kiện Koei Tecmo

Hãng Koei Tecmo cũng chính thức thông báo xác nhận khoản đền bù phải thực hiện và cho biết nghiêm túc chấp hành phán quyết của toà đưa ra.