Game Mobile

Black Desert Mobile "thiên vị"

Khi phát hành bản toàn cầu, trong đó có khu vực Đông Nam Á, Black Desert Mobile sẽ chỉ hỗ trợ riêng ngôn ngữ Thái Lan, quốc gia nằm trong khu vực này. Liệu đây có là một sự “thiên vị không hề nhỏ”? Black Desert Mobile là một trò chơi di động MMOPRG sử dụng IP gốc Black Desert, một trò chơi trực tuyến trên PC…