PC - Console

DOOM loại bỏ hoàn toàn Denuvo

Trình bảo vệ bản quyền mạnh nhất thế giới đã chính thức bị DOOM khước từ trong thông báo mới nhất của Bethesda. Trong khi, id Software thông báo về 1 bản…