Game Online

Battlefield Hardline hẹn ngày ra mắt 21/10

Battlefield Hardline vừa tung ra một trailer mới của trò chơi hành động đầy súng ống và chất nổ này.  [fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=Fe06CXhZclA”] Battlefield Hardline Official Trailer Năm nay Battlefield cũng không trễ hẹn khi…