Game Mobile

2 tính năng 'sặc mùi' Game of Thrones trong Mộng Vương Quyền

Ngoài việc chuyển thể rất sát cốt truyện gốc Game of Thrones, Mộng Vương Quyền (https://www.facebook.com/mongvuongquyen) còn khéo léo đưa những yếu tố khác trong phim vào các tính năng trong game để mang đến những trải nghiệm vừa lạ vừa mới. Tùy Tùng và Ấn tín là 2 tính năng như vậy. Tính năng Tùy tùng Nếu đã xem GoT hay…