eSports

Tiền mùa giải 7: Bảng bổ trợ mới

Bảng bổ trợ mới trong mùa 7 sẽ có đôi chút thay đổi với những điểm bổ trợ được chỉnh sửa lại và thêm vào. Nhánh Cuồng Bạo Điểm bổ trợ mới:…