PC - Console

Cha đẻ Garry's Mod ủng hộ chính sách bán Mod của Steam

Đó là một số chia sẻ thẳng thắn của Garry Newman – cha đẻ của Garry’s Mod nổi tiếng xoay quang sự quyết định bán Mod trên Steam của hãng Valve. Một thông tin rất đáng chú ngày hôm nay. Một diễn biến mới nhất xung quang chính sách bán Mod trên Steam. Mới đây, Garry Newman người được biết đến với tư cách…