Cộng Đồng

Hàng loạt thay đổi mới của EA

Trong thời gian tới, nhất là bước sang năm 2020, hãng sản xuất, phát hành Electronic Arts (EA) sẽ có nhiều chuyển biến. Mới đây, giám đốc điều hành EA Andrew Wilson…
Game Mobile

Apex Legends sắp có phiên bản mobile

Sau những thành công vượt bậc bước đầu, Apex Legends đang chuẩn bị tiến công sang địa hạt di động trong thời gian tới. Khi nói đến những thành công lớn (cho…