Cộng Đồng

"Mua Tivi không em"?

Quảng cáo của Điện M áy Xanh đang trở thành một trào lưu ảnh chế của cộng đồng game thủ. [fresh_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=_leXSsaHjHE” ]