Công Nghệ

Oculus Rift là cái gì?

Sơ quan: Oculus Rift là một “Thiết bị thực tế ảo đội đầu – virtual reality headset”, được phát triển và phát hành bởi Oculus VR và được phát hành vào ngày…