close

TOP Game Mobile sẽ ra mắt VN tháng 07/2020

Cộng Đồng

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo

Trong nền công nghiệp điện ảnh hiện đại, gần như không có một bộ phim nào lại không ứng dụng ít nhiều công nghệ kỹ thuật sốđể đạt được kết quả ưng ý.

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên bởi các hiệu ứng tạo ra từ máy tính có công rất lớn trong việc tạo ra những thế giới, bối cảnh giả tưởng rực rỡ và vô cùng đáng nhớ. Điều này đặc biệt đúng với các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, thần thoại và có ngân sách lớn.

phim ăn khách nhất

Hôm nay, Game4v mời bạn đọc cùng săm soi loạt ảnh đằng sau hậu trường của một số bộ phim nổi tiếng gần đây và khám phá sự thật đằng sau phép màu của điện ảnh!

Alice Through the Looking Glass

[sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Alice-Through-the-Looking-Glass-a-1.jpg” leftlabel=”Cảnh phim” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Alice-Through-the-Looking-Glass-a-2.jpg” rightlabel=”Cảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Alice-Through-the-Looking-Glass-1.jpg” leftlabel=”Cảnh phim” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Alice-Through-the-Looking-Glass-2.jpg” rightlabel=”Cảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Beauty and The Beast

[sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Beauty-and-The-Beast-1.jpg” leftlabel=”Cảnh phim” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Beauty-and-The-Beast-2.jpg” rightlabel=”Cảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Doctor Strange

[sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Doctor-Strange-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Doctor-Strange-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Doctor-Strange-a-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Doctor-Strange-a-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Doctor-Strange-b-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Doctor-Strange-b-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Fantastic Beasts and Where to Find Them

[sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Fantastic-Beasts-and-Where-to-Find-Them-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Fantastic-Beasts-and-Where-to-Find-Them-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Fantastic-Beasts-and-Where-to-Find-Them-a-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Fantastic-Beasts-and-Where-to-Find-Them-a-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Fantastic-Beasts-and-Where-to-Find-Them-b-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Fantastic-Beasts-and-Where-to-Find-Them-b-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Rogue One: A Star Wars Story

[sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Rogue-One-A-Star-Wars-Story-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Rogue-One-A-Star-Wars-Story-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Rogue-One-A-Star-Wars-Story-a-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Rogue-One-A-Star-Wars-Story-a-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Star Trek Beyond

[sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Star-Trek-Beyond-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Star-Trek-Beyond-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Star-Trek-Beyond-a-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Star-Trek-Beyond-a-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Guardians of the Galaxy

[sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Guardians-of-the-Galaxy-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Guardians-of-the-Galaxy-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Guardians-of-the-Galaxy-a-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Guardians-of-the-Galaxy-a-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Suicide Squad

[sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Suicide-Squad-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Suicide-Squad-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

[sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Miss-Peregrine’s-Home-for-Peculiar-Children-2.jpg” leftlabel=”Ảnh chưa xử lý” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Miss-Peregrine’s-Home-for-Peculiar-Children-1.jpg” rightlabel=”Ảnh phim” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

The Jungle Book

[sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/The-Jungle-Book-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/The-Jungle-Book-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/The-Jungle-Book-a-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/The-Jungle-Book-a-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

The BFG

[sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/The-BFG-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/The-BFG-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Star Wars: Episode VII — The Force Awakens

[sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Star-Wars-Episode-VII-—-The-Force-Awakens-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Star-Wars-Episode-VII-—-The-Force-Awakens-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

[sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Teenage-Mutant-Ninja-Turtles-Out-of-the-Shadows-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Teenage-Mutant-Ninja-Turtles-Out-of-the-Shadows-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Captain America: Civil War

[sciba leftsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Captain-America-Civil-War-1.jpg” leftlabel=”Ảnh phim” rightsrc=”http://game4v.com/g4v-content/uploads/2017/10/Captain-America-Civil-War-2.jpg” rightlabel=”Ảnh chưa xử lý” mode=”horizontal” width=”500″]

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Theo BrightSide

http://game4v.com/pc-console/game-boi-canh-mat-trang-trung-thu-462950.g4v

Bài liên quan
Phim-Truyện

Gã Hề Ma Quái 2: Gợi lại những nỗi ám ảnh bám đuổi các nhân vật 27 năm trước

Phim-Truyện

Thấy gì trong Trailer thứ 2 của JOKER - bộ phim về ác nhân được chờ đợi nhất năm 2019?

Phim-Truyện

[Đánh giá] Dora Và Thành Phố Vàng Mất Tích: Bộ phim gia đình, cốt truyện hấp dẫn, đầy tính nhân văn

Phim-Truyện

Những bộ phim kinh dị chuyển thể từ truyện của Stephen King không thể bỏ qua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.