Game4V
>>
Phim/ Truyện
>>
One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953

One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953

 | 24/08/2019 12:19

Ngoài Danh kiếm Enma, vẫn còn rất nhiều chi tiết thú vị xoay quanh chap 953 của One Piece mà chắc chắn đa số bạn đọc đều chưa biết hoặc vô tình bỏ qua. Hãy cùng Game4V điểm qua nhé !

Trong những diễn biến mới nhất của chap 953, nguyên nhân gây ra vết sẹo duy nhất trên người của Kaido đã được tiết lộ. Nó là kết quả gây ra bởi thanh kiếm có tên Enma (Diêm vương), một thanh Danh kiếm từng được Oden sử dụng. Bên cạnh những chi tiết vô cùng hấp dẫn kể trên, rất nhiều chi tiết thú vị xoay quanh chap 953 của One Piece mà chắc chắn đa số bạn đọc đều chưa biết hoặc đã bỏ qua. Trong bài viết ngày hôm nay, hãy cùng Game4V điểm qua những chi tiết này nhé !

hgnbhnb One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953 1

hgnbhnb One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953 2

hgnbhnb One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953 3

hgnbhnb One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953 4

hgnbhnb One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953 5

hgnbhnb One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953 6

hgnbhnb One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953 7

hgnbhnb One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953 8

hgnbhnb One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953 9

hgnbhnb One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953 10

hgnbhnb One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953 11

hgnbhnb One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953 12

hgnbhnb One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953 13

hgnbhnb One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953 14

hgnbhnb One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953 15

hgnbhnb One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953 16

hgnbhnb One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953 17

hgnbhnb One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953 18

hgnbhnb One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953 19

hgnbhnb One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953 20

hgnbhnb One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953 21

hgnbhnb One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953 22

hgnbhnb One Piece: Ngoài Diêm Vương kiếm, những chi tiết thú vị sau có thể bạn đã bỏ sót ở chap 953 23

Nguồn: One Piece FC in Vietnam

Leave a Reply

Đọc tiếp