Phim-Truyện

Solo Leveling 106: Beru?

Kiến Vua vừa được kết nạp vào hội tấu hài nhưng hiện phong thái vẫn đang rất chuẩn mực thanh niên nghiêm túc. Trong khi đó, tàn dư lũ kiến còn lại vẫn còn lên đến con số 4000.