Xuất hiện tựa game nặng gần… 180 GB trên Xbox One X

Trước thời điểm ra mắt chính thức của máy Xbox One X vào tuần tới, nhiều trò chơi đã có mặt trên máy Xbox One hiện tại sẽ nhận được những bản patch nâng cấp, nhằm phục vụ cho những trải nghiệm “tân thời”. SMITE và Paladins xác nhận sẽ hỗ trợ Xbox One X … Continue reading Xuất hiện tựa game nặng gần… 180 GB trên Xbox One X