Game4V
>>
PC - Console
>>
Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời

Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời

 | 18/05/2016 16:05

Không ngoa khi nói rằng, Uncharted 4 là một trong những phiên bản game đẹp nhất từng được thực hiện với việc tận dụng mọi lợi thế có được trên console. Nó cũng trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho rất nhiều các họa sĩ sáng tạo dựa trên nguyên mẫu game.

Dưới đây là tổng hợp những bức họa của các họa sĩ đến từ Naughty Dog, thiết kế ở mọi góc độ từ môi trường, nhân vật, 2D, 3D và rất nhiều thứ khác. Mời các bạn cùng thưởng lãm:

Hyoung Nam

c1pzfntrbclkhvw1gwwx Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 1 d2fi6k57ory8pxaixxh3 Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 2 forbhhlohvh7fcrx2hno Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 3 jafmet1zlhvduajsgcaq Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 4 njtadxuymzxhfxo4i1aa Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 5 nx6t7lzlusxplsovxo0h Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 6 qsehd4inkkvxdx16w8i0 Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 7 w8q9cupxkgvcopkuv0an Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 8

Nick Gindraux

b3jpg1q8musg05ug30af Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 9 bupsyzw7uipdvinuqlxz Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 10 ekuuyvhoe0dimlzrtohw Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 11 ibk0fx2mldx2dneeo7mw Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 12 k4ztgsditfc21qscnbqp Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 13 lkwwvlqevpafieufcsdq Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 14 ohakkncaoeuvz4of4uik Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 15 phkhdvrbaj1tgb0mqgpq Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 16 sj69mynawgvqcfek3keb Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 17 u9wwqyn5au0kecx7jbe3 Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 18 xt9qxjn7vmatfphr9qjw Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 19 y71bfqx57lxq3w1blhzr Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 20 yzks1s7aed28gx5sn4xp Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 21

Robh Ruppel

cxrju4uyukcuqnvnohxc Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 22 dzwojtustzc6cghrjbxz Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 23 jxwjuyay9lzmh8pnwf20 Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 24 mwphidjuq9tviydys5ds Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 25 ohsdiapkeebnmb6o7cgd Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 26 qfafui7ou8a6oaerjher Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 27 wbtkr7pmcvx7i59yjljy Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 28 yuw7fm9edymfxwbfxl2n Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 29

Ashley Swidowski

bchyqyowiddmuzu41knn Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 30 dh3huaocwzb94twslh4i Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 31 hlcjvufyxcdoexmkem3s Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 32 l6jmmcmexwyzyehkseau Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 33 r1o1bju2iateezzrltel Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 34 wcq2kcy3rs86i7tf2yye Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 35 wkqmxpniskxfjtuck75l Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 36 wupsukkrsuuqodd9cnyz Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 37

John Sweeney

bqo1bd1zvdbmhmnuixl3 Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 38 mjvh7ggtakg434vdnn3u Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 39 qiqtwbmiooh43tkor7bv Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 40 unji0avjmki0yf1qolet Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 41 xgrvfaroieyd1hdzv98k Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 42

Yibing Jiang

dxfg1kplg83uo46sst6q Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 43 eugdstashhbka8zvxfoj Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 44 ewvqxnzss6dqvmuwjxu8 Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 45 fhfsnv1almy3ilxwnxdh Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 46 fqk2dhbo00imxr20lcuf Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 47 iepikxkio8jtshhykbpj Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 48 oxww1qc9hjsiw27s5eii Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 49 pdc26wvpxtcreuwx0uat Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 50 raeybxxer6uwphoxye9n Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 51

Brian Recktenwald

dleufrmb4dhrbkjc2hao Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 52 fiw2gzmjqqx0afo4miwk Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 53 ft8clfpuhb2xbxztdmvj Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 54

Aaron Limonick

q9ckzymrmu65apjybmth Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 55 vblq03bwkyselkewdqhj Uncharted 4 và những bức họa quá sức tuyệt vời 56

[fresh_embepost pid=”350979″ ]

Đọc tiếp