Tifa và Aerith “so kè” tài sắc một 9 một 10 trong trailer giới thiệu cận cảnh gameplay của Final Fantasy 7 Remake

Cuối cùng Square Enix cũng đã chia sẻ chi tiết về gameplay chiến đấu của Final Fantasy 7 Remake. Đúng như dự đoán, cơ chế combat của Final Fantasy 7 Remake sẽ mang nhiều nét tương tự với Final Fantasy 15, thay vì đánh theo lượt thuần túy ở bản gốc. Final Fantasy 7 Remake xác nhận … Continue reading Tifa và Aerith so kè tài sắc một 9 một 10 trong trailer giới thiệu cận cảnh gameplay của Final Fantasy 7 Remake