Game4V
>>
PC - Console
>>
Thế giới game và logic về súng ống, vũ khí (Phần 2)

Thế giới game và logic về súng ống, vũ khí (Phần 2)

 | 09/07/2017 07:39

Video thường luôn lồng ghép các yếu tố hành động, và do đó các bạn có thể thấy rằng súng ống, vũ khí thường luôn là một phần rất quan trọng của cơ chế gameplay. Nói lên cá tính của game, đặc trưng riêng, sự đậm đà bản sắc….vv..vv

Chi tiết hãy xem ở bức ảnh bên dưới.

Đây là Link phần 1 của bài viết: http://game4v.com/pc-console/the-gioi-game-va-logic-ve-sung-ong-vu-khi-439686.g4v

(Ấn vào hình ảnh để phóng to)

A webcomic for Arcade Rage Thế giới game và logic về súng ống, vũ khí (Phần 2) 1

Đọc tiếp