Game4V
>>
PC - Console
>>
Thế giới game và logic về súng ống, vũ khí

Thế giới game và logic về súng ống, vũ khí

 | 04/07/2017 08:16

Video thường luôn lồng ghép các yếu tố hành động, và do đó các bạn có thể thấy rằng súng ống, vũ khí thường luôn là một phần rất quan trọng của cơ chế gameplay. Nói lên cá tính của game, đặc trưng riêng, sự đậm đà bản sắc….vv..vv

Chi tiết hãy xem ở bức ảnh bên dưới

(Ấn vào hình ảnh để phóng to)

1f8aeb4f29ef361d6c08bd906f82c649 Thế giới game và logic về súng ống, vũ khí 1

Đọc tiếp