So sánh quy mô bản đồ thế giới Assassin’s Creed Odyssey vs Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Odyssey có một bản đồ thế giới khổng lồ nhưng nếu đem so với Origins (cũng có kích thước lớn) thì sẽ như thế nào? Lộ diện cấu hình PC cho Assassin’s Creed Odyssey, đồ họa được đánh giá là đẹp hơn cả Origins Lộ diện bản đồ thế giới của Assassin’s Creed … Continue reading So sánh quy mô bản đồ thế giới Assassin’s Creed Odyssey vs Assassin’s Creed Origins