Serious Sam 4: Planet Badass hé lộ thông tin và loạt ảnh mới

Croteam đã cập nhật trang cửa hàng Steam cho Serious Sam 4: Planet Badass với một số ảnh chụp màn hình mới, cũng như các chi tiết đầu tiên về trò chơi. Assassin’s Creed Odyssey: Nhân vật chính bị gia đình ruồng bỏ, quyết tâm trở thành Spartan huyền thoại Yahoo Messenger sẽ chính thức … Continue reading Serious Sam 4: Planet Badass hé lộ thông tin và loạt ảnh mới