Remake bản gốc chán chê, cộng đồng quay sang cải tiến cả bản mod… Demo cho Half-life

Một Modder có tên ‘Hezus’ hiện đang bắt tay vào hoàn thiện Black Mesa: Uplink Redux, một dự án nâng cấp của bản mod dành cho Demo Half-Life. Tuổi thơ ‘Háp Lai Ma’ và lời chia sẻ khiến bạn vui buồn lẫn lộn Người viết kịch bản cho Half-Life chính thức rời khỏi Valve Cha đẻ … Continue reading Remake bản gốc chán chê, cộng đồng quay sang cải tiến cả bản mod… Demo cho Half-life