Ra mắt Server chuyên dụng, nhưng có đủ sức “cứu vớt” For Honor?

Sau một chút bảo trì ngày hôm nay, cụm máy chủ chuyên dụng của For Honor cuối cùng cũng ra mắt trên PlayStation 4 và Xbox One. Theo những đánh giá ban đầu, trải nghiệm gameplay đã được cải thiện hơn rất nhiều. For Honor cuối cùng cũng chịu cập nhật server chuyên dụng, nhưng … Continue reading Ra mắt Server chuyên dụng, nhưng có đủ sức cứu vớt For Honor?