PC - Console

E3 có còn cần thiết?

Với những gì xảy ra trong năm nay chúng ta phải đặt câu hỏi E3 có còn cần thiết với ngành công nghiệp game hay không?