PC - Console

PlayStation Network tan hoang vì hacker

PlayStation Network lại tiếp tục bị hacker nhòm ngó ? PlayStation Network khu vực Bắc Mỹ vừa dừng hoạt động sớm hơn một ngày so với thông báo chung của Sony. Chuyện ko…