Game4V
>>
PC - Console
>>
Những bộ cosplay Metal Gear đẹp nhất từng được thực hiện

Những bộ cosplay Metal Gear đẹp nhất từng được thực hiện

 | 09/09/2015 12:00

Metal Gear series là một thương hiệu rất dài hơn và những bộ cosplay cho sản phẩm này cũng nhiều và lâu đời chẳng kém. Dưới đây là những bộ cosplay cho Metal Gear đáng xem nhất. Hi vọng rằng, nó sẽ truyền được ít nhiều nguồn cảm hứng cho các bạn yêu thích Cosplay.

Rick Boer

1422080376758267051 Những bộ cosplay Metal Gear đẹp nhất từng được thực hiện 1 1422080376800090027 Những bộ cosplay Metal Gear đẹp nhất từng được thực hiện 2 1422080376860763563 Những bộ cosplay Metal Gear đẹp nhất từng được thực hiện 3 1422080377147870123 Những bộ cosplay Metal Gear đẹp nhất từng được thực hiện 4 1422080377183023019 Những bộ cosplay Metal Gear đẹp nhất từng được thực hiện 5 1422080377249173419 Những bộ cosplay Metal Gear đẹp nhất từng được thực hiện 6

Omi Gibson

1422080377485033643 Những bộ cosplay Metal Gear đẹp nhất từng được thực hiện 7 1422080377597293995 Những bộ cosplay Metal Gear đẹp nhất từng được thực hiện 8 1422080377858012587 Những bộ cosplay Metal Gear đẹp nhất từng được thực hiện 9 1422080377911545003 Những bộ cosplay Metal Gear đẹp nhất từng được thực hiện 10 1422080377977314219 Những bộ cosplay Metal Gear đẹp nhất từng được thực hiện 11

Angela Bermudez

1422080378037627307 Những bộ cosplay Metal Gear đẹp nhất từng được thực hiện 12 1422080378209406123 Những bộ cosplay Metal Gear đẹp nhất từng được thực hiện 13 1422080378244890795 Những bộ cosplay Metal Gear đẹp nhất từng được thực hiện 14 1422080378312355243 Những bộ cosplay Metal Gear đẹp nhất từng được thực hiện 15

Pro Voltage

1422080378551242923 Những bộ cosplay Metal Gear đẹp nhất từng được thực hiện 16 1422080378622457771 Những bộ cosplay Metal Gear đẹp nhất từng được thực hiện 17 1422080378821106347 Những bộ cosplay Metal Gear đẹp nhất từng được thực hiện 18 1422080378877849515 Những bộ cosplay Metal Gear đẹp nhất từng được thực hiện 19

Mời các bạn tiếp tục truy cập chuyên mục PC-Console của Game4V để cập nhật các thông tin game mới nhất.

>>>Cosplay Game đầu tháng 9: Từ gợi cảm đến ma quái

Đọc tiếp