Mega Man 11 giới thiệu hai “trùm” mới đầy phong cách và khả năng làm chậm thời gian

Mega Man 11 vừa giới thiệu một cặp kẻ thù Robot Master (hay “trùm”) mới và hệ thống Double Gear System hữu dụng. Vừa trở lại, Mega Man 11 đã cho fan cơ hội châm biếm “siêu bom xịt” Mighty No. 9 Mega Man 11 sẽ ra mắt trong năm 2018, tất cả phiên bản … Continue reading Mega Man 11 giới thiệu hai trùm mới đầy phong cách và khả năng làm chậm thời gian