Jump Force chốt cấu hình chính thức cuối cùng, “dễ thở” hơn nhiều so với trước

Bandai Namco đã cập nhật yêu cầu cấu hình chính thức cho Jump Force trên trang cửa hàng Steam. Dai Dũng Sĩ (Dấu Ấn Rồng Thiên) chính thức gia nhập Jump Force Boruto, Kakashi, Kaguya và Gaara chính thức gia nhập thế giới Jump Force Nữ thần sắc đẹp Boa Hancock, Trunks và Asta gia … Continue reading Jump Force chốt cấu hình chính thức cuối cùng, dễ thở hơn nhiều so với trước