Hơn… 1 triệu tay chơi hack/cheat đã bị hệ thống VAC khóa nick chỉ trong tháng 1

Ngay tháng đầu năm mới, hệ thống Valve Anti-Cheat (VAC) đã làm việc rất chăm chỉ nhằm đối phó với tình trạng gian lận ngày càng trở nên phổ biến. Trên thực tế, dịch vụ do AI điều khiển đã tiến hành xóa sổ hơn một triệu tài khoản ra khỏi nền tảng này. Chủ … Continue reading Hơn… 1 triệu tay chơi hack/cheat đã bị hệ thống VAC khóa nick chỉ trong tháng 1