Giả lập Xbox 360 vẫn còn “sống” và đã có thể khởi chạy Halo 3 trên PC

Trước những thông tin đầy tích cực về quá trình phát triển giả lập PS3, dự án giả lập Xbox 360 có phần mờ nhạt hơn hẳn. Tuy nhiên, nó vẫn chưa bị xếp xó hoàn toàn, mà vẫn đang được duy trì với những bước tiến chậm rãi. Xbox 360 sẽ hỗ trợ ổ … Continue reading Giả lập Xbox 360 vẫn còn sống và đã có thể khởi chạy Halo 3 trên PC