Game sát thủ đấu trí cân não Murderous Pursuits đang được phát miễn phí, hết hạn vào tối thứ hai

Bạn có thể sở hữu vĩnh viễn Murderous Pursuits, một trò chơi hành động PvP cân não được xem là người kế nhiệm tinh thần của tựa game cổ điển The Ship, nếu lấy nó về thư viện Steam trước ngày 30 sắp tới (theo giờ Việt Nam). Dân tình kéo nhau cáo bệnh, nghỉ việc … Continue reading Game sát thủ đấu trí cân não Murderous Pursuits đang được phát miễn phí, hết hạn vào tối thứ hai