For Honor tung trailer ra mắt hai tướng và bản đồ mới trong Season 3

Highlander và Gladiator đã có màn ra mắt cộng đồng thông qua hai trailer mới dành cho mùa game thứ 3 của For Honor ‘Võ sĩ giác đấu’ Gladiator và Highlander chuẩn bị gia nhập For Honor Season 3 Ơn giời! Cuối cùng thì For Honor cũng chịu cải thiện chất lượng Server For Honor … Continue reading For Honor tung trailer ra mắt hai tướng và bản đồ mới trong Season 3