Game4V
>>
PC - Console
>>
Chiêm ngưỡng màn Cosplay D.Va theo phong cách Lolita vừa dễ thương lại vừa nóng bỏng

Chiêm ngưỡng màn Cosplay D.Va theo phong cách Lolita vừa dễ thương lại vừa nóng bỏng

 | 30/12/2016 15:37

Một nữ streamer và cũng là một Coser người Trung Quốc đã có một bộ ảnh Cosplay nhân vật D.Va trong Overwatch theo phong cách Lolita vừa dễ thương vừa quyễn rũ…

fixx Chiêm ngưỡng màn Cosplay D.Va theo phong cách Lolita vừa dễ thương lại vừa nóng bỏng 1

18 Chiêm ngưỡng màn Cosplay D.Va theo phong cách Lolita vừa dễ thương lại vừa nóng bỏng 2

15 Chiêm ngưỡng màn Cosplay D.Va theo phong cách Lolita vừa dễ thương lại vừa nóng bỏng 3

14 Chiêm ngưỡng màn Cosplay D.Va theo phong cách Lolita vừa dễ thương lại vừa nóng bỏng 4

12 Chiêm ngưỡng màn Cosplay D.Va theo phong cách Lolita vừa dễ thương lại vừa nóng bỏng 5

1 Chiêm ngưỡng màn Cosplay D.Va theo phong cách Lolita vừa dễ thương lại vừa nóng bỏng 6

3 Chiêm ngưỡng màn Cosplay D.Va theo phong cách Lolita vừa dễ thương lại vừa nóng bỏng 7

5 Chiêm ngưỡng màn Cosplay D.Va theo phong cách Lolita vừa dễ thương lại vừa nóng bỏng 8

9 Chiêm ngưỡng màn Cosplay D.Va theo phong cách Lolita vừa dễ thương lại vừa nóng bỏng 9 7 Chiêm ngưỡng màn Cosplay D.Va theo phong cách Lolita vừa dễ thương lại vừa nóng bỏng 10

Một số hình ảnh khác của nữ Coser đáng yêu này

153_161230112800_1_lit Chiêm ngưỡng màn Cosplay D.Va theo phong cách Lolita vừa dễ thương lại vừa nóng bỏng 11

22 Chiêm ngưỡng màn Cosplay D.Va theo phong cách Lolita vừa dễ thương lại vừa nóng bỏng 12

21 Chiêm ngưỡng màn Cosplay D.Va theo phong cách Lolita vừa dễ thương lại vừa nóng bỏng 13

20 Chiêm ngưỡng màn Cosplay D.Va theo phong cách Lolita vừa dễ thương lại vừa nóng bỏng 14

19 Chiêm ngưỡng màn Cosplay D.Va theo phong cách Lolita vừa dễ thương lại vừa nóng bỏng 15

[fresh_embepost pid=”397967″ ]

Đọc tiếp