Cập nhật patch mới, Fallout 76… dính lại lỗi cũ

Rõ ràng Fallout 76 là một sản phẩm tồn tại quá nhiều vấn đề “cứng đầu” và khó giải quyết triệt để. Lộ diện khu vực bí mật gợi ý Fallout 76 sắp bổ sung NPC con người để chiều lòng các fan Đầu năm mới, Fallout 76 đã dính thêm lỗi không cho kích … Continue reading Cập nhật patch mới, Fallout 76… dính lại lỗi cũ