Bản đồ mới 4×4 sẽ có tên gọi là Sanhok, chính thức thử nghiệm rộng rãi bắt đầu từ thứ 5

Hóa ra Savage chỉ là tên mã mà PUBG Corp dành cho bản đồ mới 4×4 còn tên chính thức của bản đồ lấy bối cảnh hòn đảo nhiệt đới này sẽ là Sanhok Lượng người chơi PUBG tiếp tục giảm gần… 15% trong tháng 4 vừa qua Tencent Game bất ngờ cho 15 đối tượng phát … Continue reading Bản đồ mới 4×4 sẽ có tên gọi là Sanhok, chính thức thử nghiệm rộng rãi bắt đầu từ thứ 5