Ark: Survival Evolved sẽ có thêm một bản mở rộng và “cần” ra mắt phần tiếp theo

Ark: Survival Evolved “cần có phần tiếp theo tại một thời điểm nào đó trong tương lai”, có lẽ là một hoặc hai năm tới. Đó là theo như ông Jesse Rapczak, đồng giám đốc sáng tạo của hãng phát triển Studio Wildcard. Ra mắt bản cập nhật mới, Ark: Survival Evolved càng lúc càng … Continue reading Ark: Survival Evolved sẽ có thêm một bản mở rộng và cần ra mắt phần tiếp theo