close

>>> Gọi Rồng Online - Fan "Bi Rồng" nhất định phải chơi

Game thủ nói gì về Chiến Binh Định Mệnh sau một tuần Closed Beta?

Game Online

Game thủ nói gì về Chiến Binh Định Mệnh sau một tuần Closed Beta?

Một tuần Closed Beta của Chiến Binh Định Mệnh có gì sôi động? [fresh_link home=”http://loe.vigo.vn/” face=”https://www.facebook.com/gamechienbinhdinhmenh” forum=”” down=”http://loe.vigo.vn/download?utm_source=Trang%20chu_Tai%20game&utm_medium=CPC&utm_campaign=Chien%20Binh%20Dinh%20Menh” gift=”” android=”” ios=””] Chính thức Closed Beta không reset hôm 15/06, MMORPG 3D non-target…